Versterk kennis en vaardigheden

Maatregelen

Beschrijving

Beoordeling van ervaren werkklimaat

Breng in kaart hoe medewerkers het werkklimaat ervaren en beoordeel of er
acties nodig zijn om de situatie te verbeteren.

Communicatieve vaardigheden

Ondersteun teambuilding en teamwork door medewerkers en leidinggevenden
een training op het gebied van interpersoonlijke vaardigheden aan te bieden.

Groepsgewijze coaching voor medewerkers

Verbeter de cognitieve ergonomie, het welzijn en de teamgeest onder
medewerkers met coachingsessies in groepsvorm door een ergonomisch
deskundige. Deze coaching kan bestaan uit ondersteuning bij de aanpak van
werkgerelateerde uitdagingen, bewustwording van positieve aspecten van het
eigen werk, het aannemen van een positieve houding ten opzichte van het werk,
plezier beleven aan het werk, het leren identificeren van persoonlijke sterktes en
het erkennen van successen die bereikt zijn op het werk.

Share This