Versterk kennis en vaardigheden

Schakel voor advies en voorlichting bij voorkeur een bedrijfsarts in.

Maatregelen

Beschrijving

Voorlichting

Informeer medewerkers over de effecten van roken en alcoholgebruik op de
gezondheid, bijvoorbeeld met lezingen, workshops, een informatiehoek of het
verspreiden van folders en posters.

This means is relatively effortless to put into action, meaning that it's execution does not require major investments as regards personnel, time, or material
Coaching

Bied coaching aan bij het stoppen met roken en/of overmatig alcoholgebruik.
Deze coaching kan digitaal plaatsvinden via een app op desktop of smartphone, of
onder leiding van een trainer (individueel of groepsgewijs).

Share This