Myönteinen työilmapiiri kohottaa työntekijöiden motivaatiota ja innostaa heitä parempiin työsuorituksiin. Kannustava työyhteisö ja hyvät suhteet työntekijöiden välillä parantavat myös mielen hyvinvointia ja auttavat selviytymään haastavista työelämän ja henkilökohtaisen elämän jaksoista. Tutkimuksissa on havaittu, että hyväksi koettu ilmapiiri organisaatiossa on yhteydessä vähäisempään työuupumuksen, masennuksen ja ahdistuneisuuden esiintyvyyteen työntekijöiden keskuudessa. Tämä osio antaa ajatuksia  yöpaikan ilmapiirin ja yhteishengen parantamiseen.

Share This